Runsvengruppen – en god affär

Sedan 1948 har Runsvengruppen bedrivit handelsverksamhet med en god affär som signum. Idag består vår verksamhet av två kärnprocesser i vilka vi varje dag strävar efter att göra goda affärer: varuförsörjning och försäljning.

Varuförsörjning och försäljning

Varuförsörjning

För att kunna driva och utveckla försäljning inom detaljhandel krävs en effektiv varuförsörjning. Detta levererar vi genom att i vårt dagliga arbete utveckla sortimentet utifrån ett kundperspektiv samt genom att säkerställa ett effektivt varuflöde med låga kostnader. Vår varuförsörjnings-process, som är avgörande för att vi ska kunna erbjuda marknaden bra produkter till låga priser, sköts via Runsven AB.

Försäljning

I vår försäljningsprocess driver och utvecklar vi idag ett affärskoncept med lågprisprofil: ÖoB AB. Genom vår effektiva varuförsörjning är vi en stark detaljhandelsaktör som dagligen ska överraska kunderna med oslagbara lågpriserbjudanden.

Ledning och administrativ support

Vi bedriver modern detaljhandel genom att ständigt sträva efter att göra goda affärer i det dagliga arbetet. Detta kräver en effektiv kommersiell ledning och daglig support ur ett ekonomiskt och administrativt perspektiv. Genom hela vår affärsprocess har vi idag ett IT-stöd som ger oss full kontroll över och inblick i den dagliga verksamheten. Vår ledningsprocess skapar handlingsutrymme för att säkerställa vårt kunderbjudande och för att ständigt utveckla detta med kundens önskemål i fokus.

Erichs Communications