ÖoB och Europris inleder strategiskt samarbete för att skapa Nordens ledande lågpriskedja

 

Skänninge, 18 juni 2018: Europris ASA och familjen Svensson, ägare till Runsvengruppen AB och ÖoB, har idag ingått ett avtal som syftar till att skapa en gemensam plattform för det som ska bli nordens ledande lågpriskedja. Båda bolagen är starka aktörer på sina respektive marknader och samarbetet förväntas leda till betydande synergier inom främst inköp men även konceptuell utveckling och övriga kostnadsbesparingar samt gemensamma investeringar inom digitalisering och e-handel.

Bolagen driver idag 349 butiker i Norge och Sverige och omsatte tillsammans över 10 miljarder kronor under 2017.

 

”Vi är två bolag som kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt med omfattande erfarenhet av lågprishandel samt ett sortiment, koncept och varumärkeslöfte som är snarlika. Tillsammans kommer vi skapa de bästa av förutsättningar för att stärka vårt kunderbjudande och därigenom vår position på respektive marknad. Det är med spänning och en stor portion ödmjukhet som jag och min ledning tar Runsvengruppens stolta historia in i en ny och spännande fas.”
Fredrik Söderberg, VD Runsvengruppen

 

“Tillsammans kan vi utnyttja överlappande sortiment, djupt detaljhandelskunnande och en gemensam strategisk agenda för att skapa en unik plattform som säkerställer expansion och tillväxt.”
Pål Wibe, VD Europris 

 

Båda bolagen kommer även i fortsättningen att drivas som självständiga bolag under egna varumärken och företagsledningar. Arbetet med att tillsammans dra nytta av varandras inköpsorganisationer och upparbetade inköpskanaler påbörjas omedelbart med förväntade effekter inom såväl inköp som sortimentsutveckling. Samarbetet med Europris kommer över tid även leda till positiva effekter inom marknadsföring, digitalisering, konceptutveckling och även stärka attraktionskraften som arbetsgivare med stora utvecklingsmöjligheter för bolagets medarbetare.

 

“Familjen Svensson har ägt och drivit Runsvengruppen i 70 år. Genom att kombinera styrkor med Europris skapar vi nordens starkaste gruppering inom lågprissegmentet. Europris och Runsvengruppen har starka ledningar, kulturer och varumärken vilket ger förutsättningar för ett riktigt bra samarbete. Vi ser fram emot att som långsiktiga ägare fortsätta utveckla och stödja det gemensamma bolaget.”
Oskar Svensson, styrelseordförande Runsvengruppen

 

Transaktionen i korthet

I ett första steg förvärvar Europris 20 % av aktiekapitalet i Runsvengruppen med betalning i aktier i Europris. Samtidigt förvärvar Europris en option att förvärva resterande 80 % under 2020. Även detta vederlag erläggs i Europrisaktier vilket säkrar familjen Svensson långsiktiga ägande i det gemensamma bolaget. Förutom det operationella samarbetet kommer även båda parter att ta plats i varandras styrelser vid tidigast möjliga tillfälle.

 

För ytterligare information:

Camilla Salomonsson
VD Assistent Runsvengruppen AB
+46 76 525 67 90

Fredrik Söderberg
VD Runsvengruppen AB.
+46 10 250 00 00

« Tillbaka
 

Erichs Communications